MONTERA - Váš dodavatel oken a dveří, zařazený v programu "Zelená úsporám"

Vítáme Vás

Sidlo firmy na stránkách firmy Montera spol. s r.o., od roku 1996 Vašeho dodavatele plastových a plast-hliníkových oken a dveří.
Od 3.6.1996 jsme držiteli autorizačního osvědčení firmy Profine GmbH na zpracování profilového systému Trocal.

Moderní technologie V roce 2005 jsme v Municích - Hluboké nad Vltavou rozšířili stávající výrobní a skladovací prostory a zároveň vybudovali novou administrativní budovu s komfortním zázemím pro Vás - naše zákazníky.

Moderní technologie Moderní výrobní linka, kašírovací linka, technologické a logistické zázemí naší mateřské firmy Pfisterer (Rakousko), dlouholeté zkušenosti týmu a neustálé inovace jsou základy, o které se opírá naše firemní strategie.

Zelená úsporám logoSamozřejmostí je zařazení naší firmy mezi dodavatele Programu Ministerstva životního prostředí, administrovaného Státním fondem životního prostředí ČR, zaměřeného na úspory energie a obnovitelné zdroje domácností v rodinných a bytových domech - Zelená úsporám.


Budeme velmi potěšeni, pokud budeme moci zařadit mezi další spokojené zákazníky i Vás.

Na Vaši návštěvu se těší kolektiv zaměstnanců firmy Montera

@webmaster